31.

Zero One Daoist

Sensei Name - No Sensei
1 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
32.

Rikudo

Sensei Name - MATSUBARA Toshimitsu
94 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
33.

White Epic

Sensei Name - No Sensei
103 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
34.

Battle Frenzy

Sensei Name - Skeleton Wizard
194 Published. (Ongoing)
Read From Left to Right
35.

Boruto Oneshot

Sensei Name - Kishimoto Masashi
1 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
36.

Yuan Zun

Sensei Name - Tian Can Tu Dou (????)
84 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
37.

Trinity Wonder

Sensei Name - Jeon Geuk-jin
102 Published. (Ongoing)
Read From Left to Right
38.

Baki-Dou (2018)

Sensei Name - Itagaki Keisuke
65 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
39.

I'm the Great Immortal

Sensei Name - June Snow Studio
174 Published. (Ongoing)
Read From Left to Right
40.

Spirit Sword Sovereign

Sensei Name - ICiyuan
290 Published. (Ongoing)
Read From Left to Right
41.

The Ruler of the Land

Sensei Name - No Sensei
580 Published. (Ongoing)
Read From Left to Right
42.

Almighty Master

Sensei Name - Xin Yi Ren Comics
54 Published. (Ongoing)
Read From Left to Right
43.

Legend of Phoenix

Sensei Name - Yun Tian Kong
87 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
44.

Martial Art Successor

Sensei Name - ??? ???
36 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
45.

Historys Strongest Disciple Kenichi

Sensei Name - Matsuena Syun
583 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left