Joju Senjin!! Mushibugyo
Joujuu Senjin!! Mushibugyo
2011
ON-GOING
FUKUDA Hiroshi
FUKUDA Hiroshi
Right(→) to Left(←)
Manga Description

Sequel to Mushibugyo.

Title Timeline Download
Chapter 1 - I'm Leaving 2012/06/07 Download
Chapter 2 - Tsukishima Jinbee has Arrived!!!! 2012/06/07 Download
Chapter 3 - Shining Star 2012/06/07 Download
Chapter 4 - The Peace of Edo is in My Hands 2012/06/07 Download
Chapter 5 - The Specialist 2012/06/07 Download
Chapter 6 - How Magnificent 2012/06/07 Download
Chapter 7 - I Want To Know Everything! 2012/06/18 Download
Chapter 8 - Yahoo!!!! 2012/06/28 Download
Chapter 9 - Leave it to me!!! 2012/07/11 Download
Chapter 10 - The Male And Female Oohitonomi!!! 2012/08/08 Download
Chapter 11 - I Forgot.... The Reason 2012/08/20 Download
Chapter 12 - The Flower Viewing Counter Measure 2012/10/29 Download
Chapter 13 - Rival? 2012/10/29 Download
Chapter 14 - Around the Back 2012/11/10 Download
Chapter 15 - Rival! 2012/12/04 Download
Chapter 16 - Knowledge is Justice 2013/02/16 Download
Chapter 17 - The Tale Of Dreams 2013/03/20 Download
Chapter 18 - What Nagatomi Maru Saw 2013/03/26 Download
Chapter 19 - The Incident of the Peculiar Thief 2013/05/07 Download
Chapter 20 - Sound of a Flute 2013/05/20 Download
Chapter 21 - Konjacs 2013/05/29 Download
Chapter 22 - The First Payday, The First Holiday 2013/06/12 Download
Chapter 23 - An Important Person 2013/06/19 Download
Chapter 24 - The Season is Summer 2013/06/25 Download
Chapter 25 - Rule 2013/06/29 Download
Chapter 26 - Sai No Kata 2013/07/04 Download
Chapter 27 - Fuubutsushi 2013/07/18 Download
Chapter 28 - Seclusion 2013/07/29 Download
Chapter 29 - True Warrior 2013/08/22 Download
Chapter 30 - Honey Trap 2013/09/29 Download
Chapter 31 - Haru the Hostage 2014/01/15 Download
Chapter 32 - The Hideout 2014/01/15 Download
Chapter 33 - From Above 2014/05/22 Download
Chapter 34 - Worst Pick 2014/05/22 Download
Chapter 35 - Dissolution 2014/06/02 Download
Chapter 36 - Supervisor's Conference 2014/06/02 Download
Chapter 37 - Everyone In Town 2014/06/05 Download
Chapter 38 - How To Go About One's Businesss 2014/06/08 Download
Chapter 39 - Till The End 2014/06/16 Download
Chapter 40 - Autumn After Summer's Passing 2014/07/12 Download
Chapter 41 - Set Sail 2014/07/12 Download
Chapter 42 - Mushi Hunters Manako 2014/08/20 Download
Chapter 43 - Underling...? 2014/09/10 Download
Chapter 44 2015/06/15 Download
Chapter 45 - The Attendant 2015/06/15 Download
Chapter 46 - Entangled 2015/06/15 Download
Chapter 47 - Warmth 2015/06/15 Download
Chapter 48 - Black winds And the Black mushi smith 2015/06/15 Download
Chapter 49 - For My Sake 2015/06/15 Download
Chapter 50 - Arrival OF The capital Petrol 2015/06/15 Download
Chapter 51 - Hachijou Island's Offense and Defense 2015/06/15 Download
Chapter 52 - Awakening 2015/08/16 Download
Chapter 53 - Berserk 2015/09/29 Download
Chapter 54 - Rampage's End 2015/10/05 Download
Chapter 55 - Return 2015/10/05 Download
Chapter 56 - Jinbee's Long Awaited Debate 2015/12/02 Download
Chapter 57 2017/04/30 Download
Chapter 58 - Promise 2017/10/13 Download
Chapter 59 - Japans #1 Mountain 2017/10/13 Download
Chapter 60 - Mt. Fujis 36 Blades 2017/10/13 Download
Chapter 61 - Last Day 2017/11/08 Download
Chapter 62 2020/03/14 Download
Chapter 63 2020/03/14 Download
Chapter 64 2020/03/14 Download
Chapter 65 2020/03/14 Download
Chapter 66 2020/03/14 Download
Chapter 67 2020/03/14 Download
Chapter 68 2020/03/14 Download
Chapter 69 2020/03/14 Download
Chapter 70 2020/03/14 Download
Chapter 71 2020/03/26 Download
Chapter 72 2020/03/26 Download
Chapter 73 2020/03/26 Download
Chapter 74 2020/03/26 Download
Chapter 75 - We Have to Go 2020/03/30 Download
Chapter 76 2020/04/08 Download
Chapter 77 2020/04/08 Download
Chapter 78 2020/04/16 Download
Chapter 79 2020/04/16 Download
Chapter 80 - Smile 2020/04/20 Download
Chapter 81 - An Idea 2020/04/22 Download
Chapter 82 - Their "Attendant" 2020/04/27 Download
Chapter 83 - Fun 2020/04/29 Download
Chapter 84 - Deadline 2020/05/04 Download
Chapter 85 - Declaration of War 2020/05/08 Download
Chapter 86 2020/05/12 Download
Chapter 87 2020/05/15 Download
Chapter 88 2020/05/19 Download
Chapter 89 2020/05/22 Download
Chapter 90 2020/05/26 Download
Chapter 91 2020/05/29 Download
Chapter 92 2020/06/02 Download
Chapter 93 - Battle All Alone 2020/06/05 Download
Chapter 94 - School 2020/06/09 Download
Chapter 95 - Namu Amida Butsu 2020/06/12 Download
Chapter 96 - Villain 2020/06/16 Download
Chapter 97 - Debt 2020/06/18 Download
Chapter 98 - Just A Little Bit 2020/06/22 Download
Chapter 99 2020/06/26 Download
Chapter 100 - Trinity 2020/06/30 Download
Chapter 101 - Please Be Safe 2020/07/04 Download
Chapter 102 - The Number 2 and Number 3 2020/07/08 Download
Chapter 103 - The Fight of Three Tomoe 2020/07/14 Download
Chapter 104 - The Worst Case 2020/07/14 Download
Chapter 105 2020/07/20 Download
Chapter 106 2020/07/21 Download
Chapter 107 2020/07/21 Download
Chapter 108 2020/07/21 Download
Chapter 109 2020/07/21 Download
Chapter 110 2020/07/21 Download
Chapter 111 2020/07/21 Download
Chapter 112 2020/07/21 Download
Chapter 113 2020/07/21 Download
Chapter 114 2020/07/21 Download
Chapter 115 2020/07/21 Download
Chapter 116 2020/07/21 Download
Chapter 117 2020/07/21 Download
Chapter 118 2020/07/21 Download
Chapter 119 2020/07/21 Download
Chapter 120 2020/07/21 Download
Chapter 121 2020/07/25 Download
Chapter 122 - The Eternal Bug 2020/08/04 Download
Chapter 123 - Reunion 2020/08/07 Download
Chapter 124 - Return to Edo 2020/08/10 Download
Chapter 125 - The Bug Hunters' Counselor 2020/08/14 Download
Chapter 126 - Oharu's Struggle 2020/08/18 Download
Chapter 127 - Misunderstanding 2020/08/21 Download
Chapter 128 - Bugmanification 2020/08/24 Download
Chapter 129 - Pops 2020/08/29 Download
Chapter 130 - Store Opening 2020/09/01 Download
Chapter 131 - Eight-Province Patrol Squad 2020/09/04 Download
Chapter 132 - The Eight Provinces' Crisis 2020/09/08 Download
Chapter 133 - Kaitsuburi's Move 2020/09/11 Download
Chapter 134 - Us 2020/09/16 Download
Chapter 135 - Reinforcements Join the Battle! 2020/09/19 Download
Chapter 136 - Report 2020/09/22 Download
Chapter 137 - Hibachi and Mugai (First Part) 2020/09/25 Download
Chapter 138 - Hibachi and Mugai (Final Part) 2020/09/29 Download
Chapter 139 - Irori and Tenma (First Part) 2020/10/02 Download
Chapter 140 - Irori and Tenma (Final Part) 2020/10/07 Download
Chapter 141 - Fugaku Boulder-Smashing Thrust 2020/10/09 Download
Chapter 142 - The Mysterious Structure 2020/10/13 Download
Chapter 143 - Team 2020/10/16 Download
Chapter 144 - A No-Holds-Barred Gathering 2020/10/20 Download
Chapter 145 - Anthill Invasion 2020/10/23 Download