SOZAI SAISHUKA NO ISEKAI RYOKOUKI
SOZAI SAISHUKA NO ISEKAI RYOKOUKI
2017
ON-GOING
Kinoko Masuo
Tomozo
Right(→) to Left(←)
Manga Description

Title Timeline Download
Chapter 1 2018/03/08 Download
Chapter 2 2018/03/08 Download
Chapter 3 2018/05/10 Download
Chapter 4 2018/05/10 Download
Chapter 5 2018/06/19 Download
Chapter 6 2018/07/15 Download
Chapter 7 2019/02/01 Download
Chapter 8 2019/02/01 Download
Chapter 9 2019/02/01 Download
Chapter 10 2019/02/01 Download
Chapter 11 2019/07/28 Download
Chapter 12 2019/07/28 Download
Chapter 13 2019/07/28 Download
Chapter 14 2019/11/27 Download
Chapter 15 2019/11/27 Download
Chapter 16 2019/11/27 Download
Chapter 17 2019/11/28 Download
Chapter 18 2020/07/01 Download
Chapter 19 2020/07/01 Download
Chapter 20 2020/07/01 Download
Chapter 21 2020/07/02 Download
Chapter 22 2020/07/26 Download
Chapter 23 2020/07/31 Download
Chapter 24 2020/09/01 Download
Chapter 25 2020/09/25 Download
Chapter 26 2020/11/02 Download
Chapter 27 2020/11/30 Download
Chapter 28 2021/01/29 Download
Chapter 29 2021/02/27 Download
Chapter 30 2021/05/15 Download
Chapter 31 2021/05/23 Download