SOZAI SAISHUKA NO ISEKAI RYOKOUKI
SOZAI SAISHUKA NO ISEKAI RYOKOUKI
2017
ON-GOING
Kinoko Masuo
Tomozo
Right(→) to Left(←)
Manga Description

Title Timeline Download
Chapter 1 2018/03/08 Download
Chapter 2 2018/03/08 Download
Chapter 3 2018/05/10 Download
Chapter 4 2018/05/10 Download
Chapter 5 2018/06/19 Download
Chapter 6 2018/07/15 Download
Chapter 7 2019/02/01 Download
Chapter 8 2019/02/01 Download
Chapter 9 2019/02/01 Download
Chapter 10 2019/02/01 Download
Chapter 11 2019/07/28 Download
Chapter 12 2019/07/28 Download
Chapter 13 2019/07/28 Download
Chapter 14 2019/11/27 Download
Chapter 15 2019/11/27 Download
Chapter 16 2019/11/27 Download
Chapter 17 2019/11/28 Download