Samurai 8, Samurai 8: Hachimaruden
Samurai 8
ON-GOING
Masashi Kishimoto
Akira Okubo
Right(→) to Left(←)
Manga Description