Mattaku Saikin no Tantei to Kitara
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara
ON-GOING
Masakuni Igarashi
Masakuni Igarashi
Right(→) to Left(←)
Manga Description

Title Timeline Download
Chapter 1 2016/10/15 Download
Chapter 2 2017/10/31 Download
Chapter 3 2017/10/31 Download
Chapter 4 2017/10/31 Download
Chapter 5 2017/10/31 Download
Chapter 6 2017/10/31 Download
Chapter 7 2017/10/31 Download
Chapter 8 2017/10/31 Download
Chapter 9 2017/10/31 Download
Chapter 10 2018/03/18 Download
Chapter 11 2018/04/16 Download
Chapter 12 2018/05/14 Download
Chapter 13 2018/07/09 Download
Chapter 14 2020/03/04 Download
Chapter 15 2020/03/04 Download
Chapter 16 2020/03/04 Download
Chapter 17 - Lost Child and Mashiro 2020/03/13 Download