Joshi Kousei ni Korosaretai
Joshi Kousei ni Korosaretai
ON-GOING
Furuya Usamaru
Furuya Usamaru
Right(→) to Left(←)
Manga Description

Title Timeline Download
Chapter 1 2018/10/14 Download
Chapter 2 2019/07/25 Download
Chapter 3 2019/07/25 Download
Chapter 4 2019/07/25 Download
Chapter 5 2019/07/25 Download
Chapter 6 - Puberty 2019/07/30 Download
Chapter 7 - Setting the plan in motion 2019/08/05 Download
Chapter 8 2019/09/03 Download
Chapter 9 2019/09/03 Download
Chapter 10 2019/10/02 Download
Chapter 11 2019/10/02 Download
Chapter 12 2019/10/02 Download
Chapter 13 - Merging 2019/10/13 Download
Chapter 14 - Zombie - END 2019/10/17 Download