Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu
Jimi na Kensei wa Sore Demo Saikyou desu
ON-GOING
Rokuro Akashi
Rokuro Akashi
Right(→) to Left(←)
Manga Description

Title Timeline Download
Chapter 1 2019/01/22 Download
Chapter 2 2019/01/22 Download
Chapter 3 2019/01/22 Download
Chapter 4 2019/01/22 Download
Chapter 5 2019/01/22 Download
Chapter 6 2019/01/22 Download
Chapter 7 2019/01/22 Download
Chapter 8 2019/01/22 Download
Chapter 9 2019/01/22 Download
Chapter 10 2019/01/22 Download
Chapter 11 2019/01/22 Download
Chapter 12 2019/01/22 Download
Chapter 13 2019/01/22 Download
Chapter 14 2019/01/23 Download
Chapter 15 2019/02/03 Download
Chapter 16 2019/03/02 Download
Chapter 17 2019/03/16 Download
Chapter 18 2019/04/10 Download
Chapter 19 2019/04/23 Download
Chapter 20 2019/05/20 Download
Chapter 21 2019/07/13 Download
Chapter 22 2019/07/18 Download
Chapter 23 2019/07/21 Download
Chapter 24 2019/09/09 Download
Chapter 25 2019/09/15 Download
Chapter 26 2019/09/23 Download
Chapter 27 2019/10/26 Download
Chapter 28 2019/11/04 Download
Chapter 29 2019/11/30 Download
Chapter 30 2020/01/13 Download
Chapter 31 2020/01/16 Download
Chapter 32 2020/01/22 Download
Chapter 33 2020/02/16 Download
Chapter 34 2020/02/26 Download
Chapter 35 2020/03/28 Download
Chapter 36 2020/04/05 Download
Chapter 37 2020/05/08 Download