Hiratsu Kawaii Shizu Kawaii
Hiratsu Cute, Shizu Cute!
2020
ON-GOING
Poipoipoita
Poipoipoita
Right(→) to Left(←)
Manga Description

Hiratsuka-sensei not having the option to get hitched isn't right true to form! Follow the science among Hachiman and Hiratsuka-sensei